OČNÍ VADY

 
Krátkozrakost Dalekozrakost Astigmatismus Presbyopie
 
     
     
 

Astigmatismus

Máte problém s viděním paralelně běžících čar ve vodorovné, svislé nebo diagonální poloze, a to jak na dálku, tak i na blízko.

Stává se, že můžete zaměnit x za + nebo zaměňujete velmi podobné znaky např. písmena D, O, H, N, M nebo číslice 6, 8, 9, 0?

Jedná se o nepravidelné zakřivení oka. Nejčastěji bývá způsoben různým zakřivením převážně přední plochy rohovky. 

Normální rohovka má kulový tvar. Paprsky vcházející do oka nevytváří jedno ohnisko, ale dvě na sebe kolmé osy v různé vzdálenosti, což způsobuje neostré vidění a zkreslení. Astigmatismus vyvolává bolesti hlavy a únavu očí. Většinou se jedná se o vrozenou vadu.